قادری: درصورت تحقق برنامه‌ها، به آینده پدل بانوان کشورمان خیلی امیدوارم

مدیر تیم‌های ملی پدل بانوان گفت: انسجام بازیکنان و اراده پیشرفت مهارت در بازیکنان ما را به تشکیل تیم ملی بانوان پدلیست و افتخارات آتی امیدوارتر کرد

برای خواندن ادامه خبر به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://www.mizan.news/?p=796324