قادري: سکوهاي آينده کشورهاي پدل آسيا در انتظار دختران پدليست ايران خواهد بود

مونا قادری مدیر تیم ملی پدل بانوان: در نظر داریم حتی الامکان هر ماه در قالب اردو سه روز اردویی را با هم بازیکنان تجربه کنند تا هماهنگی بیشتری در مهارت ایجاد شود.

برای خواندن ادامه خبر به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://www.squashiran.ir/news.php?id=9590