سرمربی و مربی تیم منتخب پدل بانوان ایران معرفی شدند

ا تصمیم انجمن پدل و موافقت رئیس فدراسیون اسکواش سرمرب و مربی تیم منخب پدل بانوان ایران منصوب شدند.

برای خواندن ادامه خبر به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://www.tamashanewspaper.ir/print-news/46230