برنامه رقابت هاي پدل كمتر از ١٨ سال دختران اعلام شد

با قرعه كشی رقابت های پدل كمتر از ١٨ سال دختران برنامه اين مسابقات مشخص شد.

برای خواندن ادامه خبر به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://www.squashiran.ir/news.php?id=9967